Zrównoważona nauka – by zapewnić optymalny rozwój dziecka

2023-05-25 Daniel 0

Edukacja dzieci to bardzo trudne zadanie. Nauka i wychowanie obejmuje wiele obszarów życia, natomiast wielu obserwatorów ma tendencje do skupiania się tylko na wybranych celach, jakie realizować ma placówka szkolna. Prowadzi to do zaniedbania pozostałych aspektów edukacji. Poniżej wyjaśniamy, dlaczego tak ważne jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju już od najmłodszych lat i utrzymywanie go aż do egzaminu maturalnego, kiedy to każdy z uczniów musi podjąć pierwsze istotne decyzje związane ze swoją przyszłością.

Cele realizowane przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Na początek warto wskazać na kluczowe obszary, które powinny być realizowane przez placówki edukacyjne:

 1. Zainteresowanie historią oraz kulturą. Pokazanie ciekawych i inspirujących zjawisk chemiczny czy przyrodniczych. W ten sposób można rozbudzić w dzieciach oraz młodzieży ciekawość świata.
 2. Podanie podstawowej wiedzy, która pozwala zrozumieć nie tylko otaczający nas świat, ale także podstawowe przekazy medialne.
 3. Wychowywanie poprzez wskazanie wartości etycznych. Ich doskonałym umocowaniem jest kultura w postaci uznanych dzieł literackich.
 4. Ukierunkowanie na umiejętność pisania egzaminów, a w przyszłości – matury. Rozumienie i dostosowywanie się do klucza odpowiedzi stanowi podstawę przyszłej współpracy z pracodawcą.

Każdy z tych elementów pełni istotną rolę w nauce życia w społeczeństwie. Praca w grupie oraz dostosowywanie się do pewnych ogólnych wymogów umożliwia udaną współpracę nie tylko w zakładach pracy, ale także w interdyscyplinarnych zespołach rozlokowanych na całym świecie.

W jaki sposób realizować wiele kierunków rozwoju u dzieci?

Istotne pytanie dotyczy tego, jak jednocześnie realizować wszystkie wspomniane cele w placówkach edukacyjnych. Oprócz wsparcia nauczycieli w rozwoju dzieci, istotne są także narzędzia wykorzystywane w tej nauce. Tu warto zwrócić szczególną uwagę na podstawę programowania oraz podręczniki.

Doskonałym przykładem dobrze zrealizowanego podręcznika jest książka “oblicza epok 1.1” oraz dalsze części tej serii. Nauka języka polskiego oraz kultury związanej z naszą ojczyzną to podstawa wychowania młodego pokolenia. Jednocześnie odpowiedni dobór tekstów z całego przekroju każdej epoki powoduje, że każdy uczeń ma szansę odnaleźć w podręczniku inspirujące fragmenty. Pod względem dostosowania się do słynnego klucza odpowiedzi, doskonałą pracę wykonują podsumowania i mapy myśli. Jest to mocno skondensowana wiedza, łącząca wszystkie pojęcia w jedną całość.

Zakończenie

W codziennej praktyce wykorzystać warto również podręczniki takie jak “Focus 5 Second Edition”, do którego dołączone są rzeczywiste nagrania BBC. W ten sposób uczniowie nie tylko uczą się nowego języka (zyskując dostęp do wiedzy dostępnej tylko po angielsku), ale również poznają kulturę zachodu z perspektywy państw anglosaskich. Takie poszerzenie horyzontów sprzyja globalnemu planowaniu kariery i życia, co z pewnością pozwala osiągnąć jeszcze więcej korzyści.

To właśnie dzięki temu tego typu podręczniki nie tylko pomagają szybko nauczyć się materiału, ale również umożliwiają zainteresowanie się jakimś tematem i zgłębienie go we własnym zakresie.

Jaki powinien być podręcznik do języka polskiego dla licealistów?

2023-05-25 Daniel 0

Język polski to jeden z najważniejszych przedmiotów szkolnych. Do jego nauki warto przyłożyć się przede wszystkim w liceum, bo jest to jeden z obowiązkowych przedmiotów zdawanych na maturze. Jedną z pomocy, którą dobrze byłoby wykorzystać jest oczywiście podręcznik do języka polskiego. Aby jednak faktycznie mógł okazać się wsparciem młodego człowieka, powinien być starannie wybrany.

Czego należy oczekiwać od podręcznika dla licealisty?

Podręczniki do języka polskiego mają pomóc uczniom w nauce języka ojczystego oraz w zapoznaniu się z ważnymi tekstami literackimi, zarówno Polaków, jak i zagranicznych twórców. Szczególnie trudne zadanie stoi przed podręcznikami dla licealistów. Regularne korzystanie z nich powinno bowiem umożliwić młodemu człowiekowi powtórkę materiału, który obowiązywał będzie na egzaminie dojrzałości.

Dobrze byłoby więc, gdyby autorzy podręcznika zadbali o odpowiedni podział przedstawianych w nim treści. Dzięki temu, licealista będzie wiedział, które zagadnienia powtarza, a które są dla niego zupełnie nowe. Ciężko bowiem w ferworze przygotowań maturalnych pamiętać o wszystkich przyswojonych już informacjach. To zupełnie naturalne, że wiele zagadnień będzie wymagało odświeżenia przed egzaminem.

Jakie podręczniki do języka polskiego są godne uwagi?

Na rynku dostępne są różne podręczniki licealne do nauki języka polskiego. Nie sposób jednak ukryć, że jednym z najpopularniejszych jest ten o tytule “oblicza epok 1.1“. Jego lektura stanowi dla młodego człowieka swoistą wycieczkę po epokach, które już minęły. Przyszły maturzysta ma zatem szansę poznać najważniejsze dla danego okresu dzieła literackie oraz sylwetki najwybitniejszych twórców. Proponowane w podręczniku zadania i ćwiczenia mają służyć między innymi temu, aby licealista opanował trudną wbrew pozorom sztukę czytania ze zrozumieniem. Będzie on musiał również nauczyć się tworzenia rozmaitych tekstów, co przyda mu się na maturze.

Kolejnym cieszącym się dość sporą popularnością wśród nauczycieli oraz uczniów podręcznikiem jest ten zatytułowany “Ponad słowami”. Jego atutem także jest przejrzysty rozkład prezentowanych treści. Aby zaciekawić młodego i nierzadko wymagającego odbiorcę, w podręczniku omawiane są rozmaite ciekawostki. Bez względu na to, z jakiej książki przyjdzie korzystać licealiście, powinien on starać się na bieżąco zapoznawać z omawianymi na lekcjach treściami. Młody człowiek musi także zdawać sobie sprawę z konieczności zapoznania się z lekturami obowiązkowymi, z których znajomości może być rozliczany na egzaminie maturalnym.

Antyk – najstarsza epoka literacka

2023-05-25 Daniel 0

W celu lepszego zrozumienia dzieł z danego okresu warto zapoznać się z jego światopoglądem i kontekstem. Wiedza ta w szczególności przyda się uczniom ostatnich klas szkół średnich, którzy na jej podstawie muszą zdać egzamin maturalny.

Czym jest Antyk?

Jedną z pierwszych epok literacką o jakiej uczy się w szkole jest antyk. Tak właśnie nazywa się okres literacki z początków kultury śródziemnomorskiej. Nazwa antyk pochodzi od łacińskiego słowa antiquus, które oznacza “dawny”. Epoka ta trwała od IX w. p.n.e. do upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego w 476 roku nasze ery.

Antyk – cechy charakterystyczne

Antyk zapoczątkował wiele wartości, które do czasów obecnych uważane są za podstawę kultury klasycznej. W antyku twórcy kierowali się przede wszystkim rozumem. W tamtych czasach wielbiono ład, harmonię i symetrię, które widoczne są nie tylko w rzeźbie czy architekturze, ale również w literaturze. Panował wtedy tzw. humanizm antyczny, który był równoznaczny z szacunkiem do człowieka, potrzebą nauki i rozwoju oraz wiarą w potęgę rozumu.

Antyk – dzieła literackie

Do największych dzieł literackich z antyku należą Iliada i Odyseja Homera, Król Edyp i Antygona Sofoklesa oraz utwory takich poetów jak Safona, Horacy czy Wergiliusz. Nie można tu też zapomnieć o zbiorach mitów Greków i Rzymian. W tym samym czasie powstawała, pochodząca z innego kręgu kulturowego, Biblia, która jest jednym z najważniejszych źródeł kultury europejskiej.

Mitologie Greków i Rzymian

Mitologia to zbiór mitów, czyli opowieści wyrażających wierzenia danej społeczności i tłumaczących porządek świata. Początkowo mity istniały tylko w formie ustnej i były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Mity mają cztery funkcje:

 1. poznawczą,
 2. światopoglądową,
 3. sakralną,
 4. kulturoznawczą.

Bohaterami mitów są najczęściej postacie obdarzone nadprzyrodzonymi umiejętnościami, bardzo często są to bogowie, bądź ich dzieci. Najczęściej mitologia zaczyna się od mitu o powstaniu świata. Mity, w zależności od ich treści i funkcji można podzielić na mity opowiadające o:

 1. powstaniu świata – mity kosmogeniczne,
 2. powstaniu pierwszych bogów – mity teogoniczne,
 3. powstaniu gatunku ludzkiego – mity antropogeniczne,
 4. dziejach danego rodu – genealogiczne.

Język polski – podręczniki

Oblicza epok to seria podręczników przeznaczona dla uczniów szkół ponadpodstawowych, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Zawiera ciekawe omówienie wszystkich epok literackich, pozwalające na zainteresowanie uczniów tą tematyką. Pierwszy tom serii, Oblicza epok 1.1, obejmuje omówienie Biblii, literatury Greków i Rzymian oraz epokę Średniowiecza.